پرده برقی
پرده برقی
پرده برقی (زیپ پرده)

پرده برقی(زیپ پرده): استفاده از پرده های برقی به طور فزاینده ای در طراحی های مدرن درحال افزایش است . پرده های برقی  ، علاوه