سقف متحرک شیشه ایی
انواع سقف متحرک
سقف متحرک شیشه ای

سقف متحرک شیشه ای یکی از انواع سقف های متحرک است که برای فضاهای رستوران ها، ساختمان ها و استخر مورد استفاده قرار می گیرد.